Serviceanmälan

Här gör du anmälan på fel och brister som uppstått på fastigheter och markanläggningar som tillhör Perstorp Fastighets AB
Brandskyddsfrågor ska registreras i B4fire av brandskyddskontrollanten.

Önskemål om anpassning och ändringar i befintlig anläggning gör du bäst genom att kontakta oss via e-post eller telefon.